Rozwiązania Quick commerce

Szybkie zamawianie i dostawa dla Twojej firmy

Nowy model biznesowy handlu

Q jak Quick commerce to model, w którym usługa lub produkt dostarczane są w krótszym czasie, nawet w ciągu kilku lub kilkudziesięciu minut. Najczęściej ma to miejsce w sektorze restauracyjnym lub e-grocery (dostawa produktów spożywczych i gospodarstwa domowego). W tym podejściu proces wdrożenia ma charakter lokalny, a infrastruktura dostawcy jest zazwyczaj rozproszona (sieć restauracji lub małych magazynów). 

W procesie składania zamówienia klient musi określić miejsce dostawy, co skutkuje przypisaniem go do odpowiedniego punktu sprzedaży. Możliwe jest również poinformowanie klienta o braku możliwości dostawy, gdy nie znajduje się on w zasięgu żadnej z lokalizacji. Gdy klient jest w zasięgu, cały proces jest realizowany w najkrótszym możliwym czasie, często klient ma możliwość podglądu statusu realizacji w czasie rzeczywistym, w tym lokalizacji kierowcy.

Najważniejsze zadania związane z Quick commerce:

1. Integracja z usługami GIS (konieczność precyzyjnego określenia lokalizacji miejsca dostawy, wykorzystywane jest automatyczne dopasowywanie adresów, geoktagowanie i antygeotagowanie) 

  • często etap określania adresu usługi jest wykonywany na początku procesu
  • powiązanie lokalizacji z punktem sprzedaży poprzez sprawdzenie przynależności do obszaru dostawy

2. Zamówienie w kontekście wybranego punktu sprzedaży

  • asortyment, dostępność i lokalne cenniki dla punktów sprzedaży
  • terminy dostaw ustalone dla punktu sprzedaży
  • złożone zamówienie trafia do lokalnego punktu sprzedaży

3. Płatność elektroniczna jest często skonfigurowana na konto lokalnego punktu sprzedaży (konfiguracja handlowca)

4. Śledzenie realizacji zamówień

  • kierowcy dostarczający zakupione towary często posiadają aplikację mobilną, która przesyła lokalizację, dzięki czemu klient końcowy może ją śledzić

Jest oczywiste, że q-commerce ma zastosowanie w organizacjach rozproszonych. Warto dodać, że niektóre organizacje wykorzystują franchising jako model rozwoju. W modelu franczyzowym lokalny punkt sprzedaży należy do franczyzobiorcy, który funkcjonuje jako partner w większej organizacji. W takich przypadkach platforma q-commerce musi wspierać odpowiednią izolację danych, tak aby franczyzobiorca widział tylko swoje zamówienia i miał ograniczony wpływ na konfigurację danych takich jak np. asortyment.