Usługi utrzymaniowe

Gwarancja wysokiej stabilności i dostępności
 

Kiedy kod aplikacji jest już gotowy, to jeszcze daleka droga do  zakończenia. Dostarczamy Państwu w pełni zintegrowane produkty software'owe - wraz ze wsparciem powdrożeniowym i nadzorem technicznym, wysokiej jakości hostingiem i administracją serwerami, a wszystko to z gwarantowanym czasem naprawy (SLA)

Wszystkie warunki serwisowe zawarte są w naszych umowach SLA. Oznacza to, że zawsze konsultujemy z Państwem poziom wymaganych usług, aby przygotować indywidualne rozwiązanie dotyczące czasu odpowiedzi, napraw i maksymalnego dopuszczalnego czasu przestoju. Posiadamy duże doświadczenie w konfigurowaniu dokumentów SLA zgodnie z wytycznymi ITIL.

Wsparcie po wdrożeniu projektu

Celem wsparcia powdrożeniowego jest zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego po wdrożeniu systemu. Usługa taka obejmuje bieżące prace wynikające z aktualnych potrzeb (np. drobne usprawnienia, dostosowanie do zmieniających się warunków itp.).

Najważniejsze aspekty usługi:

 • Krótki czas reakcji (w tym zgłoszenia w ramach gwarancji),
 • Odpowiedź do 48 godzin (zazwyczaj w dniu zgłoszenia),
 • Uproszczenie procedury przyjmowania zamówień,
 • System rejestracji i zgłaszania wniosków,
 • Dedykowany przedstawiciel handlowy, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za realizację bieżących zamówień,
 • Bieżące wsparcie w zakresie obsługi i użytkowania systemu, konsultacje,
 • Możliwość cyklicznego wykonywania testów automatycznych,
 • Szybka realizacja małych zadań nie związanych bezpośrednio z działaniem systemu,
 • Hosting i administracja.
   

Nasze standardy hostingu

Wymagania dotyczące środowiska hostingowego wynikające z Twojej aplikacji, architektura serwera, szacowany ruch, czasy odpowiedzi, wymagania prawne są domyślnie nakreślone przez nas wspólnie na etapie analizy biznesowej i technicznej. Po wdrożeniu, Twoja aplikacja zostaje przekazana do naszego zespołu specjalistów ds. administracji i utrzymania, którzy pomogą Ci wybrać odpowiednią infrastrukturę (tradycyjną lub chmurową) oraz dokonają wszystkich niezbędnych konfiguracji w celu optymalizacji sprzętu i oprogramowania platformy pod kątem maksymalnej wydajności.

Zazwyczaj hostujemy Twoje aplikacje w środowisku chmurowym klasy failover dostarczanym przez naszych partnerów z 3S. Dane są przechowywane w klastrze 6 geograficznie rozproszonych centrów danych połączonych dedykowaną siecią światłowodową z opcją szybkiego odzyskiwania danych po awarii i 24-godzinną obsługą techniczną. Jeśli wolisz, możemy hostować je w środowisku chmury publicznej lub skorzystać z Twojego dedykowanego rozwiązania.

Nasz zespół inżynierów utrzymania ruchu jest dostępny pod telefonem przez 365 dni w roku, zapewniając Ci wygodny, pojedynczy punkt kontaktowy dla wszystkich rodzajów problemów. Do każdego klienta i hostowanej aplikacji przydzielamy dedykowanego pracownika jako opiekuna, aby zapewnić ciągłość wiedzy. Nasi specjaliści odpowiadają na Twoje zapytania telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem Redmine oraz na dedykowanym kanale Slack.

Stosujemy zaawansowane rozwiązania monitorujące, aby przewidzieć i zapobiec wszelkim możliwym przestojom z dużym wyprzedzeniem. Twoje aplikacje i ich środowiska są bardzo dobrze oskryptowane, aby monitorować dziesiątki krytycznych wartości, takich jak użycie procesora serwera, pamięci i dysku, czas wykonywania zapytań do bazy danych i wiele innych. Oprócz aspektów technicznych monitorujemy również procesy biznesowe.

Mamy duże doświadczenie w następujących dziedzinach:

 • Administracja serwerami Linux (Debian, Fedora i inne),
 • Scentralizowane silniki logowania i uwierzytelniania w systemach Linux opartych na LDAP,
 • Wirtualizacja Xen i VMware (w tym parawirtualizacja), obsługa serwerów wirtualnych w chmurze (Amazon EC2, itp.),
 • Konfiguracja serwerów pocztowych Postfix i Courier, w tym zaawansowane konfiguracje wieloserwerowe. Konfigurujemy również rozwiązania z własnym mechanizmem dostarczania poczty (np. skryptem dodającym rekordy do bazy danych),
 • Tworzenie środowisk hostingowych dla rozwiązań internetowych o wysokiej wydajności i bezpieczeństwie,
 • Wdrażanie i konfiguracja aplikacji oraz środowisk obsługujących strony internetowe: Apache, Ngix, caching proxy, Memcached,
 • Konfiguracja sieci VPN (SSL-VPN OpenVPN oraz IPSec w oparciu o dedykowane urządzenia),
 • Optymalizacja ogólnego rozwiązania,
 • Konfiguracja rozwiązania w chmurze (cloud computing),
 • Zapewnienie pełnej zgodności z wymogami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Konfigurowanie środowisk dla ciągłej integracji i repozytoriów kodu (Subversion),
 • Instalacja i konfiguracja baz danych Oracle, MySQL, PostgreSQL,
 • Konfiguracja replikacji MySQL w czasie rzeczywistym pomiędzy serwerami w celu tworzenia kopii zapasowych lub równoważenia obciążenia,
 • Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji JBoss/Tomcat/Jetty,
 • Wykorzystanie dokumentowych baz danych MongoDB.

SLA Umowa o gwarantowanym poziomie usług

Zapewniamy wsparcie z gwarantowanym poziomem usług SLA (Service Level Agreement). Usługa ta ma na celu zapewnienie ciągłości działania kluczowych procesów biznesowych. Procesy te realizowane są głównie przez infrastrukturę IT, na którą składają się aplikacje i urządzenia. SLA definiuje wymagane czasy reakcji (maksymalny czas, po którym specjaliści rozpoczynają pracę nad incydentem), czasy rozwiązania incydentu (np. przywrócenie dostępności aplikacji) oraz szereg kar umownych za niedotrzymanie tych parametrów.

Usługi świadczone w ramach SLA obejmują:

 • Zapewnienie możliwości zgłaszania incydentów (w tym błędów) poprzez system rejestracji zgłoszeń,
 • Gwarantowana dostępność specjalistów, którzy są gotowi i zdolni do rozwiązania zgłoszonych incydentów w określonym czasie,
 • Zapewnienie dostępności telefonicznego (hotline) wsparcia technicznego dla aplikacji, udzielanie konsultacji w zakresie działania systemu,
 • Monitorowanie systemu (pomiar dostępności i wydajności, umożliwiający wykrywanie spadków wydajności zanim zauważą je użytkownicy).

Kluczowe korzyści:

 • Utrzymanie ciągłości procesu,
 • Utrzymywanie bieżącej wiedzy o systemie, aktualizacja dokumentacji,
 • Tworzenie i utrzymywanie automatycznych silników testowych - pozwala to na natychmiastową reakcję na wszelkie nieprawidłowości oraz monitorowanie ewentualnych zagrożeń (np. ewentualne przeciążenie systemu).