Integracje z Micros, Agnis i innymi

Bezpośrednia integracja i rozszerzenie funkcjonalności systemów POS / EPOS
 

Bezpośrednia integracja z Oracle Micros POS

Bazując na naszym doświadczeniu w integracji systemu Micros RES 3700 z innymi systemami POS Oracle Micros, stworzyliśmy moduł integracyjny dla Ordering Stack. Moduł integracyjny umożliwia dwukierunkową wymianę danych, na którą składają się:
⦁    import definicji produktów i ich atrybutów, cen, składników itd,
⦁    dodanie nowego zamówienia z Ordering Stack (do lokalnej instalacji POS działającej na Micros),
⦁    aktualizacja statusu zamówienia z Micros do Ordering Stack.

Są to wymagania wstępne dla modułu integracyjnego Micros:
⦁    zainstalowany moduł interfejsu sieciowego Oracle Hospitality RES 3700 Transaction Services
⦁    instalacja aplikacji Local Agent Ordering Stack w lokalnej sieci restauracji
⦁    konfiguracja lokalnego agenta Ordering Stack


Lokalny agent Ordering Stack 
⦁    Moduł ten musi być zainstalowany na wybranym komputerze w lokalnej sieci restauracji. Jeśli jest wiele restauracji, jeden z modułów musi pełnić funkcję MENU_MASTER. Powinno to być zaznaczone w konfiguracji.
⦁    Moduł z zaznaczoną opcją MENU_MASTER musi być skonfigurowany z danymi dostępowymi do bazy danych Sybase zawierającej definicje menu (dostęp może być w trybie tylko do odczytu).
⦁    Jeżeli wykorzystywana jest centralna baza konfiguracyjna Micros (Enterprise Module), wskazanie powinno dotyczyć tylko tej bazy. Jeśli EM nie jest używany, wskazaniem może być lokalna baza danych w wybranej restauracji.
⦁    Kolejnym parametrem konfiguracyjnym wymaganym niezależnie od tego, czy moduł jest MENU_MASTEREM czy nie, jest adres usługi sieciowej RES POS API. Za pomocą tego API lokalny agent będzie dodawał nowe zamówienia do lokalnej instancji Microsa.
 

Integracja AGNIS POS

Drugą gotową integracją Ordering Stack jest Agnis POS, popularny w Czechach pakiet oprogramowania dla hoteli i restauracji.
Nasz integrator POS zadba o:
⦁    synchronizację menu (definicje produktów AGNIS wraz z cenami są przesyłane do Ordering Stack), 
⦁    wprowadzenie zamówień online z Ordering Stack do AGNIS POS (z dowolnego kanału, np. www, mobile, call center, kiosk),
⦁    wgranie do Ordering Stack zamówień lokalnych POS utworzonych na AGNIS - umożliwia to korzystanie z Ordering Stack KDS (Kitchen Display System) niezależnie od źródła zamówienia.

Integracje na zamówienie

Dodatkowo na życzenie możliwe są nawet najbardziej skomplikowane integracje systemów. Mamy w tym duże doświadczenie, tworzyliśmy takie rozwiązania dla KFC, Burger King, Pizza Hut, DHL i wielu innych firm.
 

Success stories - integracje

GUTY Digitalizacja

Od wdrożenia systemu zamówień omnichannel, przez integrację z Agnis POS, obsługę zamówień wraz z procesem workflow w kuchni, po wsparcie marketingowe i lojalnościowe.

Costa Coffee Integracja

Bezpośrednia integracja Oracle Micros RES z zewnętrznym systemem lojalnościowym dla Costa Coffee.