Integracja Costa Coffee

Bezpośrednia integracja pomiędzy Oracle Micros RES a systemem lojalnościowym

Starszy system POS (np. Oracle Micros RES) może być trudnym wyzwaniem dla kierownictwa sieci restauracji lub kawiarni. Z jednej strony, zazwyczaj działa i robi to, do czego został stworzony: pozwala barmanom i kelnerom efektywnie wprowadzać zamówienia klientów, dodawać je do kolejki w kuchni, przetwarzać płatności i wysyłać dane o sprzedaży do centrali. Z drugiej jednak strony, często brakuje mu kilku ważnych funkcji - np. systemu lojalnościowego. To właśnie my jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem. 

Tło projektu

Nasz klient, Costa Coffee, polski oddział drugiej co do wielkości sieci kawiarni na świecie, wykorzystuje stanowiska Oracle Micros RES w swoich polskich kawiarniach.

POS działał dobrze przez wiele lat, ale stał się obciążeniem, gdy firma zdecydowała się na wprowadzenie wielokanałowego systemu lojalnościowego. Kiedy wdrożenie dedykowanego systemu lojalnościowego Micros okazało się nieefektywne i nieopłacalne, nasz klient zlecił firmie zewnętrznej wykonanie samodzielnej aplikacji, która obejmowałaby główne funkcje systemu lojalnościowego: przechowywanie danych klientów, agregację informacji o ich transakcjach, analizę ich aktywności w celu premiowania ich w ramach firmowego programu lojalnościowego.

System działał bardzo dobrze jako samodzielna aplikacja, ale potem pojawiła się istotna przeszkoda - integracja nowo zbudowanej aplikacji z firmowym systemem POS.

Nasz klient wybrał 3e Software House kierując się naszą głęboką wiedzą z zakresu Oracle Micros RES oraz bogate doświadczenie w zakresie rozwoju i integracji oprogramowania punktów sprzedaży oraz innych podobnych aplikacji dedykowanych dla branży HoReCa. Nasze najistotniejsze doświadczenia to dwa projekty -  interfejs wielokanałowej aplikacji lojalnościowej, który wykonaliśmy dla Starbucks oraz "My Pizza Hut - system lojalnościowy", zbudowany od podstaw przez nasz zespół programistów. Naszym zadaniem było dostosowanie systemu lojalnościowego firmy zewnętrznej do wymiany danych z systemem POS w czasie rzeczywistym, umożliwiając pracownikom kawiarni dostęp do danych klienta przechowywanych w aplikacji systemu lojalnościowego.

Zakres projektu

  • Identyfikacja klienta. Klienci podchodząc do punktu sprzedaży okazują swoją wirtualną kartę lojalnościową, zapisaną w aplikacji mobilnej. Następnie oprogramowanie POS łączy się z aplikacją lojalnościową, aby dopasować identyfikator QR kodu klienta do konta w systemie lojalnościowym.
  • Doładowanie konta. Gdy (zidentyfikowany wcześniej) klient dokona zakupu, POS zgłasza jego dane do systemu lojalnościowego, gdzie na podstawie reguł systemu wyliczana jest kwota doładowania konta.
  • Zanim klient dokona zakupu, może ubiegać się o nagrody, które już zdobył będąc członkiem systemu lojalnościowego. W takim przypadku system lojalnościowy generuje kupon i zapisuje go w aplikacji mobilnej klienta. Każdy pracownik kawiarni może zeskanować ten kupon, naciskając przycisk na interfejsie POS Micros RES modyfikuje status klienta.
  • Odebranie nagrody okolicznościowej. Ten prosty proces jest niezbędny, gdy klientowi przydzielony jest specjalny, okazjonalny kupon, nie związany ze stanem jego konta (np. kupon urodzinowy, walentynkowy, świąteczny). W takiej sytuacji klient odbiera nagrodę poprzez pokazanie kuponu do zeskanowania przez pracownika sklepu, a proces przebiega podobnie jak w przypadku kuponu punktowego.
     

Wdrożenie

Wdrożenie rozwiązania polegało na stworzeniu niskopoziomowej aplikacji serwerowej, która pośredniczy pomiędzy urządzeniami POS a serwerową częścią systemu lojalnościowego. Aplikacja ta jest zainstalowana w każdej kawiarni, zazwyczaj na tym samym sprzęcie, na którym działa lokalny serwer Oracle Micros RES. Aplikacja komunikuje się z urządzeniami POS poprzez gniazdo PMS/SIM. Aby dwie aplikacje mogły się komunikować, stworzyliśmy również plugin do Microsa (napisany w języku skryptowym ISL używanym przez POS-y oparte na Microsie), który pozwala każdemu POS-owi wymieniać informacje z naszą aplikacją.

Ponieważ aplikacja pośrednicząca jest instalowana lokalnie w każdej restauracji, może ona pełnić dodatkową ważną funkcję. Jest to serwer zapasowy systemu lojalnościowego, który uaktywnia się w momencie zerwania połączenia internetowego pomiędzy ladą a serwerem lojalnościowym. W takiej sytuacji nasza aplikacja przechowuje kody identyfikacyjne klientów wraz z danymi transakcyjnymi. Po przywróceniu połączenia wszystkie dane są przesyłane do systemu lojalnościowego. 

W ramach projektu wykonaliśmy również centralną aplikację serwerową, która umożliwia systemowi lojalnościowemu aktualizację bazy produktów. Raz dziennie pobiera ona z serwera Oracle Micros RES aktualną wersję menu opartego o natywne modele produktów Micros. Aplikacja dokonuje ich translacji i wgrywa do systemu lojalnościowego.
 

Costa Coffee

Aplikacja wyprodukowana przez 3e zintegrowała wszystkie kasy z systemem lojalnościowym, dzięki czemu możemy efektywnie zarządzać nim z naszej centrali. Dzięki bardzo stabilnemu i szybkiemu zbieraniu danych oraz ich przetwarzaniu po stronie serwera, nasi klienci otrzymują natychmiastowe, mobilne informacje o swoich operacjach. Ten czynnik pozytywnie wpływa na ich ogólny user experience. Na uwagę zasługuje również fakt, że wdrożenie okazało się zgodne z wysokimi standardami bezpieczeństwa - wszystkie przeprowadzone testy penetracyjne dały pozytywne wyniki.

Karol Dragan

Kierownik projektu IT w Costa Coffee