en

Oferujemy kompleksowe usługi utrzymania systemu, na które składają się: opieka powdrożeniowa, nadzór techniczny z gwarantowanymi czasami naprawy (SLA), a także rozwiązania w zakresie niestandardowego hostingu i administracji serwerami, wirtualizacji serwerów i wykorzystania cloud computing.

Opieka powdrożeniowa

Opieka powdrożeniowa ma na celu zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego po wdrożeniu systemu. W ramach takiej usługi wykonywane są bieżące prace wynikające z aktualnych potrzeb (np. drobne usprawnienia, dostosowania do zmieniających się warunków, itd.) . Na działania te zarezerwowana jest ustalona pula godzin w miesiącu.

Najistotniejsze aspekty usługi:

 • Krótki czas reakcji na zgłoszenie (dotyczy to także zgłoszeń z tytułu gwarancji)
 • Reakcja do 48h (zazwyczaj w dniu zgłoszenia)
 • Uproszczenie procedury przyjęcia zlecenia
 • System rejestracji i raportowania zgłoszeń
 • Dedykowany opiekun – osoba, która bezpośrednio odpowiedzialna będzie za realizację bieżących zleceń
 • Bieżące wsparcie w zakresie obsługi i korzystania z systemu, konsultacje
 • Możliwość cyklicznego przeprowadzania testów automatycznych  
 • Szybka realizacja drobnych zadań niezwiązanych bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu
 • Niższe stawki godzinowe po wykorzystaniu godzin pakietu

SLA

Oferujemy usłgę wsparcia oraz opieki z gwarantowanym poziomem obsługi typu SLA (Service Level Agreement). Usługa ta ma na celu  zapewnienie ciągłości funkcjonowania istotnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Procesy te najczęściej realizowane są poprzez infrastrukturę informatyczną, w której skład wchodzą aplikacje oraz urządzenia. Umowa SLA  określa wymagane czasy reakcji (po jakim maksymalnie czasie specjaliści rozpoczną pracę nad incydentem), czasy rozwiązania incydentów (np. przywrócenia dostępności aplikacji) oraz wysokość kar umownych za niedotrzymanie tych parametrów.

Usługi realizowane  w ramach umowy SLA to między innymi:

 • Zapewnienie możliwości zgłaszania incydentów (w tym błędów) poprzez system rejestracji zgłoszeń,
 • Gwarancja dostępności specjalistów gotowych i będących w stanie rozwiązać zgłoszone incydenty w określonym czasie,
 • Zapewnienie dostępności telefonicznej wsparcia technicznego (hotline) dla aplikacji, udzielanie konsultacji z zakresu eksploatacji systemu,
 • Monitorowanie systemu (mierzenie dostępności oraz wydajności, umożliwia to wykrywanie spadków wydajności zanim odczuje to użytkownik).

Najważniejsze korzyści:

 • Utrzymanie ciągłości działania procesu
 • Utrzymanie aktualnej wiedzy na temat systemu, aktualizacja dokumentacji,
 • Stworzenie i utrzymanie automatycznych mechanizmów testujących - pozwala to na natychmiastową reakcję na wszelkie nieprawidłowości, a także monitorowanie ewentualnych zagrożeń (takich jak możliwe przeciążenie systemu)

Zapraszamy do przeczytania artykułu SLA - gwarancja niezawodności, czy zbędny wydatek?

Hosting i administracja

Oferujemy rozwiązania w zakresie niestandardowego hostingu i administracji serwerami, wirtualizacji serwerów i wykorzystania cloud computing.

Zajmujemy się nie tylko tworzeniem dedykowanych aplikacji, ale również ich utrzymaniem i hostowaniem (w tym administracją). Hostujemy systemy zarówno zbudowane przez nas, jak i stworzone przez innych dostawców.
Posiadamy ugruntowane doświadczenie w następujących obszarach:

 • administracja serwerami linux (debian, fedora i inne)
 • scentralizowane mechanizmy logowania i autoryzacji w systemie linux oparte o LDAP
 • wirtualizacja Xen i VMware (również parawirtualizacja), obsługa serwerów wirtualnych w chmurach (Amazon EC2, itp)
 • konfiguracja serwerów poczty Postfix oraz Courier, w tym także zaawansowane wieloserwerowe konfiguracje. Konfigurujemy także rozwiązania z niestandardowym mechanizmem doręczania maili (np. skrypt dodający rekordy w bazie danych)
 • tworzenie środowisk hostingowych dla rozwiązań WWW o dużej wydajności oraz bezpieczeństwie
 • wdrożenia i konfiguracje środowisk serwujących aplikacje i strony web: Apache, Ngix, keszujące proxy, Memcached
 • konfiguracja sieci VPN (SSL-VPN openVPN oraz IPSec oparte o urządzenia dedykowane)
 • optymalizacja całościowego rozwiązania
 • konfiguracja rozwiązania w chumrze (cloud computing)
 • zapewnienie pełnej zgodności z wymogami GIODO
 • konfiguracje środowisk ciągłej integracji oraz repozytoriów kodu (Subversion)
 • instalacja i konfiguracja baz danych Oracle, MySQL, PostreSQL
 • konfiguracja replikacji MySQL w czasie rzeczywistym pomiędzy serwerami w celach backupowych lub load-balancingu
 • instalacja i konfiguracja serwera aplikacji JBoss/Tomcat/Jetty
 • wykorzystanie dokumentowych baz danych MongoDB


Jesteśmy w stanie wykonać również zaawansowane testy wydajnościowe Państwa obecnych rozwiązań. W testach jesteśmy w stanie zasymulować bardzo duży ruch dzięki wykorzystaniu cloud computing. Jeżeli Państwa systemy wymagają niestandardowej infrastrukury, gdyż np. rozwiązanie funkcjonuje w modelu klient serwer lub wymaga np. bazy danych Oracle czy środowiska J2EE lub ma wytrzymać gigantyczne obciążenie lub przechować bardzo duże ilości danych - będziemy w stanie zaproponować interesujące dla Państwa rozwiązanie.

RODO

Wyrażam zgodę, aby 3e sp. jawna zbierała, katalogowała, analizowała i podejmowała automatyczne decyzje o adresach internetowych połaczonych z urządzeniem, którego używam a także informacji o samym urządzeniu, w tym jego typie, wersji zainstalowanego oprogramowania w celu obserwacji moich aktywności w internecie (stworzenia profilu użytkownika). Automatyczne podejmowanie decyzji nie dotyczy danych wrażliwych. Zgoda pozostaje w mocy tak długo, jak długo istotne pozostają dane, dla których została wyrażona, lub do czasu, gdy któraś ze Stron zgodę wycofa. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych.