Integracja Starbucks

Bezpośrednia integracja z lokalnym urzędem skarbowym

Od 2016 roku w Republice Czeskiej realizowany jest projekt elektronicznej rejestracji sprzedaży. Jest to zaawansowany system komunikacji online pomiędzy przedsiębiorcami a Urzędem Skarbowym. Nasz klient, firma Amrest powierzyła nam zadanie zintegrowania aplikacji Starbucks z czeskim Urzędem Skarbowym zgodnie z nowymi wymogami.
 

Takie podejście ma wiele zalet

 1. Zdecydowanie ułatwia rejestrację sprzedaży
 2. Wyklucza konieczność stosowania kasy fiskalnej (wydruk paragonu może być realizowany przez zwykłą drukarkę)
 3. Zwykły komputer/tablet podłączony do Internetu może służyć jako POS
 4. Sprzyja to uczciwej konkurencji
 5. Każdy klient może zweryfikować swój odbiór poprzez specjalną stronę internetową
   

Zakres projektu

⦁    Tworzenie numeru fiskalnego transakcji
⦁    Transakcje finansowe są w czasie rzeczywistym zgłaszane do Urzędu Skarbowego
⦁    Wygenerowanie potwierdzenia transakcji i paragonu sprzedaży online dla klienta
Zmiany wdrożyliśmy zarówno dla aplikacji mobilnych, jak i webowych.
 

Powyższy schemat pokazuje jak działa rejestracja sprzedaży:

 • Przedsiębiorca wysyła wiadomość z danymi XML o transakcji do Urzędu Skarbowego.
 • Urząd Skarbowy odsyła potwierdzenie przyjęcia wniosku wraz z unikalnym kodem (FIK - Fiskalny Kod Identyfikacyjny).
 • Przedsiębiorca wystawia paragon (wraz z FIK) i przekazuje go klientowi.
 • Klient otrzymuje pokwitowanie.
 • Rejestracja sprzedaży może być weryfikowana poprzez aplikację internetową Urzędu Skarbowego. Klient może zweryfikować swój paragon, przedsiębiorca może zweryfikować sprzedaż zarejestrowaną na jego nazwisko.

Źródło: http://www.etrzby.cz/cs/english-version-6og
 

Do końca listopada 2016 roku system elektronicznej rejestracji sprzedaży został uruchomiony w trybie pilotażowym w celu weryfikacji działania zintegrowanych podmiotów. W tej fazie wykorzystaliśmy certyfikaty środowiska testowego i „playground”, które pozwalają na wygenerowanie dużej liczby transakcji adekwatnych do rzeczywistych sytuacji. Po okresie testów projekt wszedł w wymagany prawem tryb docelowy. Komunikacja ze środowiskami testowymi i produkcyjnymi czeskiego Urzędu Skarbowego oparta jest na protokole Simple Object Access Protocol) SOAP.