Przesyłka Serwisowa - nowe narzędzie DHL24

2013-12-11 DHL

W ramach rozbudowy serwisu DHL24 stworzyliśmy nowe narzędzie "Przesyłka Serwisowa". Mechanizm ten dedykowany jest nadawcom, którzy zlecają dostarczanie wielu przesyłek określonego typu (np. paczek ze sprzętem w zakładach serwisowych).  

Głównymi celami biznesowymi rozszerzenia były :

  • Przygotowanie dedykowanego rozwiązania dla nadawców wysyłających duże ilości przesyłek na koszt odbiorcy lub trzeciej strony (serwisy, warsztaty)
  • Zwiększenie możliwości raportowania oraz kontroli kosztów dla kluczowych nadawców, pracujących z wykorzystaniem wielu kont w aplikacji DHL24.

Nowa narzędzie umożliwia nadawcom utworzenie dedykowanych serwisów dla określonej grupy użytkowników, np. pracowników swojej firmy. Za pomocą nowych narzędzi, administrator danego serwisu może w łatwy sposób uprościć i zautomatyzować proces tworzenia przesyłek i zamawiania kuriera dla swoich klientów. Za pomocą nowych obiektów,  takich jak Standard Przesyłki lub Centralna Książka Adresowa, osoba zarządzająca serwisem może ingerować w proces tworzenia zamówień poprzez:

  • zablokowanie wybranych opcji, np. usług dodatkowych
  • ustawieniu domyślnych wartości dla wybranych pól (przykładowym zastosowaniem może być ubezpieczanie każdej przesyłki na określoną kwotę)
  • wyłączeniu części kroków procesu tworzenia przesyłki

Inną nowa funkcjonalnością są Panele Proste. Jest to mechanizm umożliwiający stworzenie uproszczonego procesu tworzenia przesyłek opartego na Standardzie Przesyłki, przy jednoczesnym zbieraniu większej ilości danych w zakresie zdefiniowanym przez administratora serwisu. Na przykład serwis telefonów komórkowych może stworzyć na swojej stronie prosty panel do zlecenia nadania uszkodzonego aparatu. Klient takiego serwisu nie będzie musiał wtedy określać szczegółowo gabarytów przesyłki itd. Wystarczy, że wybierze model, wybierze dogodny punkt serwisowy oraz poda minimum danych koniecznych dla odebrania od niego przesyłki.