Analiza i doradztwo w zakresie procesów biznesowych

Poznajemy i odpowiadamy na potrzeby Twojego biznesu

3e Software House zapewnia wysoce wyspecjalizowany zespół analityków dla każdego środowiska biznesowego. Głęboko wierzymy, że starannie i profesjonalnie przeprowadzony proces analityczny, wysokiej jakości BRS i dalsza dokumentacja opłaca się na wiele sposobów, przynosząc korzyści Twojemu projektowi oprogramowania, Twojej organizacji i Tobie samemu.

Dlaczego tak bardzo zależy nam na analizie i dokumentacji?

 • sprawia, że cały projekt deweloperski jest dobrze zdefiniowany i przewidywalny. Dzięki temu możemy znacznie precyzyjniej oszacować czas realizacji oraz całkowity koszt.
 • znacznie zmniejsza potrzebę zmian w środku projektu. Dzięki wnikliwym, szczegółowym analizom jest bardzo mało powtórzeń - W rezultacie jest więcej niż prawdopodobne, że jedyne zmiany, które pojawią się w trakcie projektu, będą konsekwencją nieprzewidywalnych trendów w środowisku biznesowym Jest to również bardzo ważne z punktu widzenia budżetowania. Wszelkie zmiany wprowadzane później - czyli w trakcie rozwoju, testowania lub po wdrożeniu - są znacznie droższe i mogą prowadzić do znacznych opóźnień. Eliminacja wad oprogramowania w fazie wymagań nie kosztuje prawie nic.
 • ułatwia budżetowanie i ewaluację wewnętrzną - z góry wiadomo, za co się zapłaci. Pomaga to również w budowaniu skutecznego uzasadnienia, wspierającego projekt wewnątrz organizacji.
 • ze względu na precyzyjnie określony zakres i kryteria akceptacji, ułatwia to proces akceptacji i daje solidne podstawy do rozliczenia. Innymi słowy, my wiemy dokładnie, co mamy dostarczyć, a Ty masz precyzyjną listę kontrolną, aby zdecydować, czy produkt jest akceptowalny.
   
 • wysokiej jakości dokumentacja pozwala nam utrzymać cały zespół w stanie ciągłej koncentracji na naszych celach na każdym etapie planowania i kodowania oraz dostarczyć dokładnie to, czego wymagasz
 • pozwala to zmniejszyć efekt blokady dostawcy. Posiadanie pełnej dokumentacji projektowej pozwala na łatwe porównanie naszej oferty z konkurencją. Wręcz zachęcamy do tego naszych klientów
 • jest to korzystne również dla Państwa wewnętrznych procesów. Warsztaty analityczne mają coś wspólnego z usługami doradczymi. Są świetną okazją do zatrzymania się na chwilę, przyjrzenia się szczegółom, nad którymi zwykle nie masz czasu się zastanowić i spróbowania ich zoptymalizować.
 • pomaga nam udoskonalić procedury testowe, aby precyzyjnie odtworzyć potrzeby i scenariusze użytkownika końcowego. Dzięki temu możemy wystawić gwarancję zgodności produktu z Państwa specyfikacją.
 • co ważne dla obu stron - dokumentacja wzmacnia nasze utrzymanie wiedzy, a nowicjuszom pozwala szybko dołączyć do zespołu programistów

Jak to robimy?

Dowiemy się, jakie są Twoje problematyczne obszary

Zaczynamy od spotkania lub serii spotkań mających na celu poznanie Ciebie i Twoich potrzeb na najbardziej podstawowym poziomie.
Punktem wyjścia do rozmowy może być dokument BRS (Business Requirements Specification) przygotowany już przez Państwa organizację, ale możemy go również przygotować wspólnie, w trakcie procesu konsultacji.

Najczęstszymi częściami specyfikacji biznesowej są:

 • Cele biznesowe i kontekst
 • Zakres
 • Cechy
 • Ograniczenia w otoczeniu biznesowym
 • Wymagania funkcjonalne
 • Wymagania dotyczące personelu
 • Harmonogram dostaw i raportowanie postępów

Przyjeżdżamy na warsztaty wyposażeni w nasze doświadczenie analityczne i predefiniowane pytania, które pozwalają nam określić, jakiego rodzaju nową wartość należy wprowadzić do organizacji, jakie są wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Staramy się również zidentyfikować najbardziej wrażliwe obszary projektu, które mogą mieć duży wpływ na jego zakres i koszt, takie jak migracje systemów starszych, aplikacje, z którymi należy się zintegrować, wymogi prawne i podatkowe, które należy spełnić itp.
Równie ważne są pytania związane ze skalą i horyzontem czasowym projektu. Oznacza to liczbę pracowników i poziomy dostępu, spodziewany ruch w sieci, perspektywiczny rozwój zakresu projektu.
 

Wtedy też identyfikujemy grupy użytkowników i ich charakterystykę oraz piszemy historie użytkowników odzwierciedlające czynności, które aplikacja będzie wykonywać w przyszłości. Pytamy również o potrzeby analityczne, aby dowiedzieć się, jakich narzędzi będziesz potrzebował i jaki ruch w bazie danych może generować. Kultura firmy również może mieć duży wpływ na projekt, np. może wpłynąć na decyzję o wykorzystaniu komponentów oprogramowania open source, a także na to, na jaki poziom bezpieczeństwa powinniśmy postawić.

Ta faza procesu analizy jest niezwykle angażująca, a nawet fascynująca dla obu stron. Jest ona również bardzo owocna z perspektywy biznesowej. Przechodzenie przez procesy biznesowe krok po kroku i skanowanie wymagań różnych interesariuszy może być świetnym otwieraczem oczu i rzadką okazją do ponownego przemyślenia i zoptymalizowania logiki biznesowej - przynajmniej częściowo. Analitycy są tutaj swego rodzaju tłumaczem pomiędzy użytkownikiem a zespołem menedżerów produktu i programistów, ponieważ zazwyczaj używają oni dużo technicznego słownictwa, które może powodować wiele zamieszania i nieporozumień. Umiejętne tłumaczenie jest również potrzebne w przeciwnym kierunku - aby upewnić się, że programiści dokładnie rozumieją Twoje cele biznesowe.

Faza zbierania wymagań jest właściwym momentem do oszacowania czasu realizacji projektu.   Jesteśmy w stanie podzielić projekt na mniejsze części i zaproponować MVP (czyli wersję z wystarczającą ilością funkcji do wprowadzenia na rynek i dostarczenia informacji zwrotnej dla przyszłego rozwoju), która może być dostarczona znacznie szybciej niż pełny produkt. Oczywiście zawsze masz ostatnie słowo, jeśli chodzi o zakres MVP.  W wyniku naszej rozmowy generujemy zwięzłą, ale możliwie szczegółową specyfikację, zawierającą wizję projektu i jego wycenę.
 

Opracowujemy szczegółową architekturę aplikacji

Kiedy zakres projektu został już nakreślony, nadszedł czas na określenie najbardziej odpowiedniej struktury i stack'u technicznego dla przyszłych aplikacji. Nasz zespół analityków we współpracy z personelem technicznym przekłada Państwa wymagania na architekturę aplikacji, co gwarantuje osiągnięcie maksymalnej wydajności, planowanego czasu wprowadzenia na rynek, a także wysokiej skalowalności w przyszłym rozwoju. Rozcinamy planowane funkcjonalności na najdrobniejsze elementy, przygotowujemy szczegółowe szkice procesów i szkice interfejsów użytkownika.

Kolejnym ważnym elementem dokumentacji wykonywanej na tym etapie jest szczegółowa wycena, rozbita na drobne elementy związane z każdą istotną funkcjonalnością, integracją i użytą technologią. Zakładając, że wycena w fazie początkowej została dokonana prawidłowo, nie należy spodziewać się zaskoczenia ogólnym kosztem. Jest to jednak dobry moment, aby wspólnie z naszymi analitykami przyjrzeć się szczegółom projektu i zdecydować się na pewne kompromisy, aby MVP bezpiecznie zmieścił się w Twoim budżecie i terminach. Gotowa specyfikacja projektu może być nawet wykorzystana jako specyfikacja przetargowa, jeśli chcesz sprawdzić poprawność naszej wyceny.
 

W najbardziej szczegółowej wersji dokumentacji - tzw. Specyfikacji Wymagań Oprogramowania przygotowujemy:

 • szczegółowe wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
 • wybrane języki programowania i platformy
 • specyfikacja środowiska IT wraz z technologiami i bibliotekami oraz wszystkimi gotowymi elementami do naszej dyspozycji
 • lista komponentów aplikacji
 • wymianę informacji między komponentami
 • statyczne i dynamiczne prototypy interfejsów użytkownika
 • systemy integracyjne
 •  wymogi bezpieczeństwa  
 • wymagania brzegowe, takie jak niezawodność, dostępność, bezpieczeństwo
 • wymagania eksploatacyjne
 • backlog produktu wraz z priorytetyzacją
   

Kodowanie i testowanie - wciąż pod okiem analityka

Rozpoczęcie etapu kodowania nie oznacza, że zakończyliśmy analizę. Wręcz przeciwnie, nasi analitycy pozostają zaangażowani przez cały czas, co jest częścią naszego zwinnego podejścia do rozwoju.  

 • o ile przygotowanie analiz biznesowych i technicznych, jak opisano powyżej, jest zwykle częścią kilku początkowych iteracji projektu, to są one stale aktualizowane i rozszerzane w każdej nowej iteracji produktu i dostarczaniu nowych funkcjonalności
 • po każdej iteracji sprawdzamy poprawność produktu, porównując go ze specyfikacją. W ten sposób zapewniamy Cię, że mimo wielu szczegółów projektu, nadal skupiamy się na Twoich wymaganiach i trzymamy się tego, co zostało zaplanowane.
   
 • analitycy pojawiają się również za każdym razem, gdy zgłaszasz zapotrzebowanie na zmianę. W tym przypadku analizujemy nowo zgłoszone wymagania w kontekście całego projektu, badamy punkty styku nowych funkcjonalności z innymi oraz staramy się zminimalizować wpływ zmiany na KPI procesu.
 • analitycy są obecni na etapie testów akceptacji użytkownika (UAT) oraz wydania produktu, aby jeszcze raz sprawdzić jego poprawność. Na tym etapie możemy wystawić gwarancję zgodności z wymaganiami klienta.