Q-commerce vs e-commerce - na czym polega różnica ?

Dodany w dniu 21/12/2021 przez Łukasz Kolczyński

Quick commerce to nowy model biznesowy. Szybkie zakupy i niemal natychmiastowa dostawa. Porównujemy oba modele, sprawdzamy czy jest to właściwe rozwiązanie dla Ciebie.

Do długiej listy modnych biznesowych skrótów dołączył ostatnio “q-commerce” lub “quick-commerce”, jako wariant “e-commerce”. O co w tym chodzi?

Najczęściej w przypadku rozwiązań sprzedaży przez Internet w modelu b2c, klient wybiera towary z jednej listy asortymentu, określa sposób dostawy oraz dane do dostawy, wybiera sposób płatności. Po zrealizowaniu płatności centrum logistyczne otrzymuje wewnętrzne zlecenie realizacji zamówienia (kompletacja towarów, przygotowanie przesyłki, rejestracja wysyłki w firmie kurierskiej, odbiór przesyłki przez kuriera, dostarczenie do klienta w ciągu 1-2 dni roboczych). Oczywiście to mocno uproszczony model, ale często cały biznes jest scentralizowany (jeden magazyn centralny) i czas realizacji zamówienia to w najlepszym razie jeden dzień.

Q jak Quick commerce to model w którym usługa lub produkt jest dostarczany w krótszym czasie, nawet w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu minut. Najczęściej występuje w sektorze restauracyjnym lub e-gorcery (dostawy produktów spożywczych i gospodarstwa domowego). W tym podejściu, proces realizacji ma charakter lokalny a infrastruktura dostawcy jest zazwyczaj rozproszona (sieć restauracji lub małych magazynów). Klient w procesie składania zamówienia, musi określić lokalizację dostawy co powoduje przydzielenie go do właściwego mu punktu sprzedaży. Możliwe jest również poinformowanie klienta, o braku możliwości dostawy, gdy nie znajduje się on w zasięgu żadnej z lokalizacji. Gdy klient jest w zasięgu, cały proces realizowany jest w możliwie krótkim czasie, często klient ma możliwość podglądu statusu realizacji w czasie rzeczywistym, łącznie z lokalizacją kierowcy. 

Podsumowanie w formie tabeli pokazującej poszczególne kroki realizacji.

element procesu

klasyczny proces e-commerce

szybki proces q-commerce

asortyment

jedna baza produktów z magazynu centralnego

asortyment z wybranego punktu sprzedaży, dostępność tego samego produktu może być różna w różnych punktach sprzedaży

czas realizacji

1-2 dni robocze

od kilkunastu minut do kilku godzin

cennik

jeden globalny cennik

cenniki mogą być różne w różnych punktach sprzedaży

zasięg usługi

zwykle cały kraj lub kilka krajów (zgodnie z usługą firmy kurierskiej)

rejony dostawy wyznaczone w określonej odległości od punktów sprzedaży.  Możliwe jest, że podany adres klienta nie jest obsługiwany.

sledzenie realizacji usługi

informacja o kompletacji a potem śledzenie przesyłki na stronie firmy kurierskiej

szczegółowa informacja o statusie realizacji, czasami udostępniona lokalizacja kierowcy dostarczającego zamówienie

godziny składania zamówienia

dowolne

wyznaczone godzinami działania punktu sprzedaży, ewentualnie zamówienie na kolejny dzień

realizacja dostawy

przez firmę kurierską w tradycyjnym modelu (next day delivery)

przez firmę dostawczą lub własną flotę kierowców (same day delivery)

Jak powyższy model przekłada się na wymagania względem systemu IT:

  • integracja  z usługami GIS (konieczność precyzyjnego wyznaczenia lokalizacji miejsca dostawy, wykorzystywane jest auto-podpowiadanie adresu, geokodowanie i anty geokodowanie) - > link do tekstu o GIS
  • często etap określenia adresu usługi odbywa się na początku procesu
  • powiązanie lokalizacji z punktem sprzedaży poprzez sprawdzenie przynależności do rejonu dostawy
  • zamówienie w kontekście wybranego punktu sprzedaży
  • asortyment, dostępność i cenniki lokalne dla punktu sprzedaży
  • godziny dostawy ustawiane dla punktu sprzedaży
  • złożone zamówienie wpada do lokalnego punktu sprzedaży
  • płatność elektroniczna często jest skonfigurowana na konto lokalnego punktu sprzedaży (konfiguracja merchanta)
  • śledzenie realizacji zamówienia
  • kierowcy dowożący zakupione dobra często posiadają aplikację mobilną, która przesyła lokalizację, dzięki czemu klient końcowy może ją śledzić

Widać wyraźnie, że q-commerce ma zastosowanie w rozproszonych organizacjach. Warto dodać, że niektóre z organizacji korzystają z franchisingu jako modelu wzrostu. W modelu franczyzowym lokalny punkt sprzedaży należy do franczyzobiorcy funkcjonującego jako partner w większej organizacji. Platforma q-commerce musi w takich przypadkach obsługiwać odpowiednią izolację danych, tak aby franczyzobiorca widział jedynie swoje zamówienia i aby miał ograniczony wpływ na konfigurację danych takich jak np. asortyment.