en

W tej sekcji publikujemy opisy realizacji wybranych projektów (case studies) a także artykuły branżowe pisane przez naszych specjalistów.

Proces aktualizacji kodu do Delphi 10 Seattle

Jednym z naszch zadań realizowanych w ramach współpracy z DHL International jest utrzymanie i rozwój aplikacji spedycyjnej. W 2016 roku zauważyliśmy, iż w aplikacji pojawia się coraz więcej błędów/problemów przy komunikacji z innymi narzędziami/aplikacjami. Analiza wskazała nam jednoznaczne źródło problemu – aplikacja była napisana w technologii Delphi v. 2006.W wyniku  analizy podjęta została decyzja o przepisaniu aplikacji na najnowszą wersję Delphi 10 Seattle.

Więcej

Tuning repozytoriów Spring Data i Eclipselink w celu wykorzystania funkcji COUNT(1) zamiast COUNT(id)

Standardowa implementacja Spring Data JPA wykorzystuje CriteriaBuilder do generowania zapytań typu "Count". Niestety w przypadku Eclipselink zapytania te mają postać:

SELECT COUNT(id) FROM table WHERE [condition]

Okazuje się jednak, że PostgreSQL dla takich zapytań daje znacznie gorsze plany zapytań, nawet pomimo faktu, że "id" jest kluczem głównym tabeli, a więc posiadającym także modyfikator "NOT NULL".

Więcej

SLA - gwarancja niezawodności, czy zbędny wydatek?

Wciąż jeszcze nie wszystkie firmy wdrażając system IT, decydują się na podpisanie umowy SLA. Managerowie argumentują to na przykład koniecznością ochrony budżetu przed zbędnymi wydatkami. Tymczasem to właśnie brak umowy SLA generuje nieprzewidziane i często wielokrotnie wyższe koszty związane z utratą ciągłości pracy systemu i brakiem procedur wyjścia z takiej sytuacji. Chodzi tu nie tylko o straty finansowe ale też nierzadko o trudne do odrobienia straty takie jak np. utrata wiarygodności u klientów.

Więcej

Przepisy GIODO w projektach IT (prezentacja)

Prezentujemy najważniejsze wymagania GIODO wobec systemów IT przetwarzających dane osobowe i mających połączenie z Internetem. Wobec takich systemów wymagany jest najwyższy, trzeci poziom bezpieczeństwa.

Więcej

Wyszukiwarka w firmie jako wsparcie przepływu informacji

Zarządzanie wiedzą odgrywa kluczową rolę dla utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Konsekwencją tego jest rosnące zainteresowanie problematyką przechowywania i dostępności informacji w firmie.W obliczu  dynamicznego wzrostu  ilości danych, stajemy przed wyzwaniem budowy coraz to doskonalszych narzędzi wyszukiwania i kategoryzowania informacji.  Jakkolwiek poszukiwanie informacji w Internecie, dzięki coraz to "inteligentniejszym" wyszukiwarkom jest stosunkowo skuteczne, tak w obszarach zamkniętych informacji wewnątrz firm - już niekoniecznie.  Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej tego problemu.

Więcej

Rewolucja API

Obecnie większość organizacji posiada serwis WWW w którym można znaleźć informacje o obszarze działalności, ofercie, dane kontaktowe i inne informacje przydatne dla potencjalnych i obecnych kontrahentów. Dodatkowo niektóre firmy rozwijają webowe narzędzia B2B umożliwiające składanie zapytań i zleceń, pobieranie informacji o płatnościach i fakturach oraz innych informacjach typowych przy ciągłej współpracy. Jakkolwiek webowe rozwiązania B2B stanowią istotne udogodnienie po stronie zleceniobiorcy, to wciąż niosą ze sobą konieczność manualnego wprowadzania danych przez klienta. Takich ograniczeń nie ma komunikacja automatyczna z wykorzystaniem programowych interfejsów API.

Więcej

Search - mechanizm oceniania dokumentów

Indeksowanie dokumentów nie wartościuje ich w żaden sposób - tak samo traktowane są drafty dokumentów zapisane na dysku jaki i jego finalna wersja. Dobrze więc aby użytkownicy mogli oceniać przydatność poszczególnych dokumentów i w ten sposób wpływać na ich pozycję na liście wyników wyszukiwania.

Więcej

Czemu łatwiej coś znaleźć w Internecie niż we własnej firmie?

Z badań przeprowadzonych przez University of Southern California  wynika, że w latach 1986 - 2007 ludzkość wyprodukowała 295 bilionów gigabajtów danych oraz,  że liczba ta ulega podwojeniu średnio co 3 lata i 4 miesiące.  W obliczu tak ogromnej ilości danych oraz jej dynamicznego wzrostu, stajemy przed wyzwaniem budowy coraz to doskonalszych narzędzi wyszukiwania i kategoryzowania informacji.  Jakkolwiek poszukiwanie informacji w Internecie, dzięki coraz to "inteligentniejszym" wyszukiwarkom jest stosunkowo skuteczne, tak w obszarach zamkniętych informacji wewnątrz firm - już niekoniecznie.

Więcej

Wewnętrzne wdrożenie Enser

Chcielibyśmy podzielić się wrażeniami po dość rozległym i dostosowanym wewnętrznym wdrożeniu naszego systemu klasy Enterprise Enser.

Więcej

RODO

Wyrażam zgodę, aby 3e sp. jawna zbierała, katalogowała, analizowała i podejmowała automatyczne decyzje o adresach internetowych połaczonych z urządzeniem, którego używam a także informacji o samym urządzeniu, w tym jego typie, wersji zainstalowanego oprogramowania w celu obserwacji moich aktywności w internecie (stworzenia profilu użytkownika). Automatyczne podejmowanie decyzji nie dotyczy danych wrażliwych. Zgoda pozostaje w mocy tak długo, jak długo istotne pozostają dane, dla których została wyrażona, lub do czasu, gdy któraś ze Stron zgodę wycofa. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych.