Wdrożenie systemu ubezpieczeniowego Impuls Leasing

2012-07-02 IMPULS-LEASING

W firmie IMPULS-INSURANCE  będącej agencją ubezpieczeniową funkcjonującą przy firmie IMPULS-LEASING  wdrożyliśmy i wspieramy dedykowane rozwiązanie ubezpieczeniowe. Umożliwia ono m.in. wycenę komunikacyjnych i majątkowych polis ubezpieczeniowych, zawieranie polis, obsługę wydruków polis i certyfikatów, obsługę raportowania do firm ubezpieczeniowych.

Więcej