en

Szkoła Myślenia 2

2009-11-02 CEO

"Szkoła Myślenia 2" to platforma oparta o sprawdzoe rozwiązania z poprzedniej edycji. Nowa wersja wzbogacona została o szereg usprawnień wynikających z dostosowania systemu do koncepcji nowego Programu.

Więcej

CEO - Centralna Baza Danych

2009-07-02 CEO

Celem projektu było przygotowanie infrastruktury CEO do integracji wielu systemów informatycznych, działających w obrębie Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej

Edutuba

2009-06-18 CEO edutuba.pl

EduTuba stanowi ogólnodostępną bibliotekę internetową, udostępniającą dorobek merytoryczny Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej

Szkoła Myślenia

2008-10-30 CEO

„Szkoła Myślenia” to kolejna edycja programu „Szkoła z klasą” skierowanego do szkół z całej Polski. Głównym celem programu jest zachęcanie nauczycieli do podejmowana z uczniami działań o charakterze badawczym.

Więcej

RODO

Wyrażam zgodę, aby 3e sp. jawna zbierała, katalogowała, analizowała i podejmowała automatyczne decyzje o adresach internetowych połaczonych z urządzeniem, którego używam a także informacji o samym urządzeniu, w tym jego typie, wersji zainstalowanego oprogramowania w celu obserwacji moich aktywności w internecie (stworzenia profilu użytkownika). Automatyczne podejmowanie decyzji nie dotyczy danych wrażliwych. Zgoda pozostaje w mocy tak długo, jak długo istotne pozostają dane, dla których została wyrażona, lub do czasu, gdy któraś ze Stron zgodę wycofa. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych.