en

System zgłoszeń dla prawników

2012-03-22 Bilfinger Berger

Stworzyliśmy system procesowania zgłoszeń (ticketów) dla prawników w firmie Bilfinger Berger. System pozwala na tworzenie zadań, przypisywanie ich poszczególnym użytkownikom – prawnikom oraz śledzenie prac nad tymi zgłoszeniami.

Więcej

RODO

Wyrażam zgodę, aby 3e sp. jawna zbierała, katalogowała, analizowała i podejmowała automatyczne decyzje o adresach internetowych połaczonych z urządzeniem, którego używam a także informacji o samym urządzeniu, w tym jego typie, wersji zainstalowanego oprogramowania w celu obserwacji moich aktywności w internecie (stworzenia profilu użytkownika). Automatyczne podejmowanie decyzji nie dotyczy danych wrażliwych. Zgoda pozostaje w mocy tak długo, jak długo istotne pozostają dane, dla których została wyrażona, lub do czasu, gdy któraś ze Stron zgodę wycofa. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych.