en

Firma 3e Multimedia

Warszawa, dn. 02/03/2005
"

Z przyjemnością informujemy, że firma 3e multimedia świadczyła usługi designerskie i developerskie w zakresie stworzenia serwisów internetowych CityGobo.pl, Clubber.pl oraz systemu podserwisów klubowych. Firma ta wykonała też szereg projektów graficznych dla potrzeb serwisu Clubber.pl oraz podserwisów klubowych.

Zarówno efekty prac jak i jakość współpracy podczas ich trwania są dla nas wysoce satysfakcjonujące. Potwierdzamy, że firma 3e multimedia wywiązała się rzetelnie z obowiązków określonych w Umowie.

Michał Murawski

New Media Manager
British-American Tabacco Polska S.A.
Zobacz oryginał

RODO

Wyrażam zgodę, aby 3e sp. jawna zbierała, katalogowała, analizowała i podejmowała automatyczne decyzje o adresach internetowych połaczonych z urządzeniem, którego używam a także informacji o samym urządzeniu, w tym jego typie, wersji zainstalowanego oprogramowania w celu obserwacji moich aktywności w internecie (stworzenia profilu użytkownika). Automatyczne podejmowanie decyzji nie dotyczy danych wrażliwych. Zgoda pozostaje w mocy tak długo, jak długo istotne pozostają dane, dla których została wyrażona, lub do czasu, gdy któraś ze Stron zgodę wycofa. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych.