Testy wydajnościowe dla Alfofarm

2014-04-02 Aflofarm
W ramach naszej współpracy z firmą Aflofarm wykonaliśmy testy wydajnościowe zewnętrznych serwerów, na których hostowana jest jedna z aplikacji webowych Klienta. Testom zostały poddane dwie niezależne maszyny. Zestawienie wyników testu porównawczego  pozwoliło wyeliminować jako powód ewentualnych opóźnień błędy leżące po stronie aplikacji.
Realizując  różne scenariusze,  sprawdzona została responsywność poszczególnych maszyn. W jednym z zaplanowanych wariantów wykorzystaliśmy sieć wirtualnych komputerów, które wygenerowały jednoczesny ruch kilkuset użytkowników. Trwający około 10 minut test sprawdzał szybkość poszczególnych odpowiedzi  testowanych maszyn i raportował ewentualne odstępstwa od przyjętych założeń. Wyniki testu stanowiły podstawę do zaprojektowania oraz  przeprowadzenia optymalizacji  infrastruktury serwerowej stanowiącej środowisko produkcyjne testowanej aplikacji.