Praktyki pedagogiczne dla Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego

Projekt umożliwia prowadzenie praktyk udostępniając odpowiednie funkcjonalności dla studentów odbywających praktyki, opiekunów wyznaczonych przez palcówki oświatowe oraz nadzór nad całością procesu ze strony uczelni im. Bogdana Jańskiego.

Oprócz standardowych opcji zapisów na praktyki i monitorowania postępów za pomocą dzienniczka praktykanta, możliwe jest także zaawansowane ocenianie kompetencji praktykanta zarówno przez jego opiekuna jak i przez niego samego. Studenci mają możliwość komunikowania się na forum dyskusyjnym oraz przeglądania materiałów i dokumentów dotyczących realizowanych praktyk. 

Projekt zrealizowaliśmy w naszym systemie 3e Application Framework i zapewniamy kilkuletni support zapewniający poprawność działania całego rozwiązania.