Nationale-Nederlanden: Nowe kanały dystrybucji

W ramach stałej współpracy z Nationale‑Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA przygotowaliśmy i wdrożyliśmy rozbudowę systemu sprzedaży produktów IKZE i IKE o dwa nowe kanały dystrybucji. Nowe funkcjonalnosci umozliwiają sprawniejsze dotarcie do szerszej grupy klientów, realizację procesu zawierania umów oraz rozliczenia w ramach struktur handlowych Nationale‑Nederlanden. System wspiera model prowizyjny oparty o agentów i drystrybutorów. Platforma zintegrowana jest z zewnętrznymi systemami: Agentem Transferowym, dostawcą usług wysyłki SMS, drukarnią umów oraz systemem wspierającym pracę Agentów ING.