NN: Nowa jednostka rozrachunkowa

Dla naszego klienta Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, zrealizowaliśmy projekt mający na celu zróznicowanie oraz wprowadzenie kategorii dla jednostek rozliczeniowych.W ramach wykonywanych prac, rozbudowany został mechanizm wymiany danych z systemami agenta transferowego (PSAT). Poza tym prace dotyczyły również zmian w warstwie prezentacji. Dla Klientów, którzy spełnią wymogi otrzymania nowej kategorii jednostki rozrachunkowej, następują przeliczenia posiadanych jednostek.  Nowa kategoria jest prezentowana w ramach notowań Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden