Systemy rejestracji

W ramach stałej i ciągle rozszerzanej współpracy z Fundacją Bankową im Leopolda Kronenberga przygotowaliśmy przygotowaliśmy system rejestracji zgłoszeń do prowadzonych przez Fundację akcji.

Nasze rozwiązania umożliwiły zgłoszenie się uczestników do takich akcji jak:

  • Innowacje w bankowości 
  • Wolontariusz na bank
  • Mikroprzedsiębiorca roku
  • Zgłoszenia do nagrody Gieysztora