Portal "Dzieci - ofiary handlu"

2009-11-23 FDN ofiaryhandlu.pl

Na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje stworzyliśmy portal "Dzieci - ofiary handlu". Podstawowym zadaniem tego serwisu jest dostarczanie wiedzy na temat problemu handlu dziećmi w Polsce i w Europie, jego przyczyn i konsekwencji, a także działań podejmowanych w celu eliminacji tego zjawiska i zwiększenia jego społecznej świadomości. Strona działa w oparciu o nasz system zarządzania treścią 3e CONTENT STUDIO. W ramach wieloletniej współpracy z Fundacją "Dzieci Niczyje" zrealizowaliśmy także między innymi: stronę domową fundacji, serwis akcji "Dzieciństwo bez przemocy", stronę kampanii "Dziecko W Sieci" oraz serwis informacyjny "HelpLine".