DHLitNow dla brytyjskego DHL

2016-04-29 DHL

Dla brytyjskiego oddziału DHL wykonaliśmy serwis DHLitNow. Serwis w postaci aplikacji webowej umożliwia użytkownikom nadawanie paczek lokalnych i międzynarodowych bez konieczności zakładania konta. Poza wyceną paczki i zamówieniem kuriera, aplikacja pozwala na przygotowanie koniecznych dokumentów związanych z wysyłką - są to: listy przewozowe, dokumenty celne i faktury. Serwis pozwala również na opłacenie przesyłki za pomocą płatności internetowych.
W projekcie szczególnym wyzwaniem była integracja. Serwis łączy się z wieloma usługami, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.

Wśród usług wewnętrznych DHL można wymienić:

 • wycena przesyłek (rodzaj produktu, dostępność, cena bazowa i cena ubezpiecznia)
 • nadawanie numerów listów przewozowych,
 • tworzenie etykiet przesyłek,
 • składanie i weryfikacja czasów zamówień,
 • usługi notyfikujące o statusie przesyłki za pomocą SMS i e-mail,
 • usługa elektronicznego potwierdzenia odbioru,
 • i inne.

Do usług zewnętrznych, z którymi komunikuje się nasz system należą:

 • realizacja płatności elektronicznych za pomocą WorldPay i PayPal,
 • system geokodowania i weryfikacji adresów fizycznych.


Projektując rozwiązanie, postanowiliśmy oprzeć się o architekturę wielowarstwową i rozdzielić kluczowe funkcje pomiędzy osobne usługi i maszyny. Poza środowiskiem stagingowym przeznaczonym do testowania nowych funkcjonalności, kluczowymi serwerami są serwer frontowy dla klientów końcowych oraz serwer middle-ware służący do procesowania zamówień i komunikacji z usługami zewnętrznymi. Pośrednia warstwa w postaci middle-ware umożliwia na asynchroniczną i nieblokującą komunikację pomiędzy frontem a usługami końcowymi, co przekłada się na lepszy komfort pracy użytkownika końcowego.

Świadczymy również usługi utrzymaniowe systemu w ramach SLA.

Kluczowe technologie:

 • PHP/Yii/3e Application Framework
 • JAVA/SpringMVC/3e JAVA Application Framework
 • PostgreSQL
 • Monitorowanie - Nagios
 • Ciągła integracja - Hudson