DHL System Zarządzania Trasą

2015-10-01 DHL

System TMS umożliwia definiowanie tras kurierskich - stanowi centralą bazę danych o trasach dla innych systemów w ramach CS i Operacji. Wspiera proces planowania grafiku pracy kurierów i dyspozytorów oraz umożliwia definiowanie innych parametrów pracy kurierów w danym dniu. System dostarcza informacje niezbędne do automatycznego przypisywania zleceń do tras przez mechanizmy Central Dispatch.

Główne cechy:

  • Zarządzanie trasami kurierskimi
  • Możliwość tworzenia planów kurierskich
  • Możliwość tworzenia planów dyspozytorskich
  • Zarządzanie Rejonami Kurierskimi oraz Nadzorcami Kurierów
  • Definiowanie danych terminala
  • Zarządzanie tzw. restrykcjami - ograniczeniami związanymi z realizacją usług na danym obszarze
  • Integracja z systemami zewnętrznymi
  • Obsługa ról użytkowników (Dyspozytor, Nadzorca, Projektant, itd). Każdy użytkownik może mieć inne uprawnienia, inne widoki, różne zadania

System został napisany przez nas w technologii Delphi. Nieustannie prowadzimy wsparcie tego narzędzia (umowa SLA) oraz implementujemy zmiany zamawiane przez biznes (CR).