DHL Desktop Event Dispatcher

2017-01-14 DHL

Aplikacja DED jest najnowszym modułem, który stworzyliśmy dla DHL Express. Pełni ona rolę dispatchera, zapewniającego integrację poszczególnych aplikacji działających na stanowisku pracy operatora CS. Celem jest usprawnienie pracy konsultantom CS - którzy nie muszą tracić czasu na przełączanie się pomiędzy aplikacjami w celu wyszukania żądanych danych lub wykonania określonych akcji.

 

Główne cechy:

  • nasłuchiwanie i odbieranie żądań od połączonych aplikacji
  • przekazywanie żądania do docelowej aplikacji (wraz z przekazaniem danych)
  • automatyczne uruchomienie żądanej aplikacji (jeśli nie jest aktywna)

Zastosowane technologie (wielowątkowość, komunikacja asynchroniczna) zapewniają bezzwłoczne wykonanie napływających żądań bez względu na to, czy docelowa aplikacja wykonuje w danej chwili jakieś inne operacje. System został napisany w technologii Delphi.