Testy wydajnościowe dla AXA

2017-04-04 AXA Ubezpieczenia

W związku z planowanymi działaniami Towarzystwa Ubezpieczeń AXA, powstała konieczność przetestowania wydajności jednego z serwisów. Naszym zadaniem było sprawdzenie, czy infrastruktura a wytrzyma x-krotne zwiększenie ruchu na ta tym serwisie.
Projekt obejmował:

  • Przygotowanie skryptów  testowych (w tym przeprowadzenie serii próbnej)
  • Przygotowanie środowiska testowego
  • Zestawienie środowiska serwerów wirtualnych
  • Przeprowadzenie testu oraz nadzór administratorski w trakcie jego trwania
  • Analizę i opracowanie wyników ze wszystkich maszyn wirtualnych w postaci raportu.


Dla otrzymania miarodajnych wyników zastosowaliśmy 3 rodzaje testów:

  1. Stopniowy wzrost liczby sesji (symulowanych użytkowników), a potem stopniowe zmniejszenie do 0 sesji.
  2. Test maksymalnego czasu odpowiedzi: zwiększanie liczby sesji od 0 aż do momentu, gdy czas odpowiedzi osiągnie próg opisany w wymaganiach niefunkcjonalnych.
  3. Silne uderzenie: Cykl, na który składały się: nagły wzrost wątków, generowanie ruchu przez wirtualnych użytkowników, nagły wzrost wątków.... i tak aż do ustalonej liczby.