Integracja aplikacji Starbucks z czeskim Urzędem Skarbowym

2017-01-19 AmRest

Od 2016 roku na terenie Republiki Czeskiej wdrażany jest projekt elektronicznej rejestracji sprzedaży. Realizowana jest ona za pośrednictwem internetowej komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą a organem podatkowym. Takie podejście ma wiele zalet:

 • zdecydowanie ułatwia ewidencję
 • wyklucza  konieczność posiadania kasy fiskalnej (paragon może drukować zwykła drukarka)
 • funkcje POS może spełnić zwykły komputer / tablet podłączony do Internetu
 • sprzyja to uczciwej konkurencji
 • każdy klient może zweryfikować paragon poprzez specjalną stronę www

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, na zlecenie Amrest, zrealizowaliśmy projekt integracji aplikacji Starbucks z czeskim Urzędem Skarbowym.
Cechy rozwiązania:

 • Nadanie numeru fiskalnego dla transakcji
 • Wysyłka w czasie rzeczywistym informacji o transakcji finansowej do Tax Office
 • Potwierdzenie transakcji i wysyłka online paragonu dla klienta

Zmiany zostały wprowadzone dla aplikacji mobilnej oraz webowej.

Zasadę działania tego mechanizmu prezentuje poniższy diagram:

 

 1. Przedsiębiorca wysyła wiadomość z danymi XML o transakcji do Urzędu Finansowego.
 2. Instytucja finansowa odsyła potwierdzenie odbioru z unikalnym kodem (FIK - fiskalny kod identyfikacyjny).
 3. Przedsiębiorca wystawia pokwitowanie (w tym FIK) i dostarcza je klientowi.
 4. Klient otrzymuje paragon.
 5. Rejestrację sprzedaży można zweryfikować za pomocą aplikacji internetowej Urzędu Finansowego. Klient może sprawdzić swój paragon; przedsiębiorca może sprawdzić transakcje zarejestrowane pod swoją nazwą.

Źródło: http://www.etrzby.cz/cs/english-version-609

Do końca listopada 2016 roku system po stronie Urzędu Skarbowego funkcjonował w trybie pilotażowym w celu weryfikacji produkcyjnego działania systemów zintegrowanych podmiotów. W tym czasie wykorzystywane było środowisko testowe pozwalające na symulację sytuacji transakcyjnych. Użycie certyfikatów "playground" poprzedzało wdrożenie produkcyjne i pozwoliło na testowe generowanie wielu zdarzeń odpowiadających realnym sytuacjom. Po tym okresie wszedł w życie tryb docelowy wymagany przez przepisy prawa. Komunikacja ze środowiskami testowym i produkcyjnym czeskiego Urzędu Skarbowego odbywała się z wykorzystaniem protokołu SOAP.