en

Wykorzystywane przez nas mechanizmy do testowania wydajności tworzonych rozwiązań doprowadziliśmy do poziomu umożliwiającego nam zaistnieć na rynku testowania cudzych rozwiązań. Dlatego też postanowiliśmy potraktować je jako jeszcze jedną ze świadczonych przez nas niezaleznych usług. Nasza praca w tym zakresie pokrywa pełen czas życia testów:

  • tworzenie scenariuszy testów wydajnościowych we współpracy z Klientem - zbieramy tutaj dokładne wymagania co ma być testowane, jaka powinna być symulowana ścieżka przejścia, obciążenie "tła" symulowane przez równoległe prostsze scenariusze testowe, itp.
  • określanie intensywności testów - sprawdzanie czy serwis wytrzyma zakładane obiciązenie, lub badanie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia
  • uruchamianie testów na chmurze maszyn testujących
  • analiza i obróbka zebranych wyników dająca w rezultacie raport z testów (przygotowujemy szczegółowe raporty zawierające wynioski z przeprowadzonych testów oraz sugestie co do możliwych usprawnień)

W naszych testach wykorzystujemy technologie Cloud computing do symulowania dużej ilości równolegle pracujących użytkowników i jesteśmy w stanie zasymulować nawet bardzo złożone scenariusze użycia serwisu. Doradzamy jak uzyskać maksymalną wydajność na obecnej infrastrukturze oraz jak ewentualnie optymalnie zmodernizować infrastrukturę aby uzyskać oczekiwany wynik.

Więcej: Rozproszone testy wydajnościowe

Wybrane projekty

Testy wydajnościowe dla KFC

2014-08-08 AmRest

Przeprowadziliśmy testy wydajnościowe serwisu kfcdostawa.pl. Serwis ten pozwala na zamawianie produktów KFC wraz z dostawą do domu. Skrypt testowy zawierał trzy scenariusze testowe, które były wykonywane w tym samym czasie. Celem testów było sprawdzenie, czy aplikacja kfcdostawa.pl będzie w stanie obsłużyć planowany ruch i jakie maksymalne obciążenie jest możliwe przy zastosowanej architekturze systemu.

Więcej

Testy wydajnościowe dla WSiP

2014-07-23 WSiP

Na zlecenie firmy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) przeprowadziliśmy testy wydajnościowo - przeciążeniowe Generatora Sprawdzianów. Celem testu było sprawdzenie maksymalnego obciążenia, jakie jest w stanie wytrzymać witryna generatora ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu logowania SSO, z generatorem klasówek i odpowiedzi włącznie.

Więcej

Testy wydajnościowe dla Alfofarm

2014-04-02 Aflofarm
W ramach naszej współpracy z firmą Aflofarm wykonaliśmy testy wydajnościowe zewnętrznych serwerów, na których hostowana jest jedna z aplikacji webowych Klienta. Testom zostały poddane dwie niezależne maszyny. Zestawienie wyników testu porównawczego  pozwoliło wyeliminować jako powód ewentualnych opóźnień błędy leżące po stronie aplikacji.
Więcej

Testy wydajnościowe dla WSiP

2012-08-31 WSiP

Na zlecenie firmy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) przeprowadziliśmy testy wydajnościowo - przeciążeniowe dwóch witryn a także  wykorzystywanego przez nie środowiska. Stworzona przez nas infrastruktura mogla sprawnie symulowac tysiące równocześnie pracujących użytkowników.

Więcej

RODO

Wyrażam zgodę, aby 3e sp. jawna zbierała, katalogowała, analizowała i podejmowała automatyczne decyzje o adresach internetowych połaczonych z urządzeniem, którego używam a także informacji o samym urządzeniu, w tym jego typie, wersji zainstalowanego oprogramowania w celu obserwacji moich aktywności w internecie (stworzenia profilu użytkownika). Automatyczne podejmowanie decyzji nie dotyczy danych wrażliwych. Zgoda pozostaje w mocy tak długo, jak długo istotne pozostają dane, dla których została wyrażona, lub do czasu, gdy któraś ze Stron zgodę wycofa. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych.