en

Zajmujemy się projektowaniem i realizacją aplikacji dedykowanych, które realizują istotne procesy działań operacyjnych naszych Klientów. Już od ponad dekady tworzymy tego typu rozwiązania dla różnych branż i celów. Wśród nich można wymienić: platformy sprzedaży towarów i usług (np. zamówień przesyłek, posiłków, platformy zakupu ubezpieczeń, czy jednostek uczestnictwa TFI, serwisy do realizacji szkoleń, mechanizmy przeprowadzania konkursów, platformy aukcyjne, zakupowe, końcówki CRM dla pozyskiwania klientów, dostawców czy kontrahentów, rozwiązania intranetowe (obieg dokumentów, workflow, wsparcie HR), itp.

Integracja

Dostarczane przez nas aplikacje zintegrowane są najczęściej z innymi systemami, takimi jak:  CRM, ERP, mechanizmy lojalnościowe, systemy księgowe, systemy realizacji płatności, masowej wysyłki SMS, magazynowe, bazy danych o produktach, mechanizmy przetwarzania zleceń, agent transferowy, platformy tradingowe i inne, zależne od branży Klienta i specyfiki jego pracy. Jesteśmy zarówno dostawcą wielu z wymienionych rozwiązań (w tym szyn integracyjnych API), jak i możemy integrować nasze rozwiązania w zastanej infrastrukturze.

Tworzymy aplikacje na platformy web, a także urządzenia mobilne (iOS, Android). Mamy również w swoim portfolio aplikacje desktopowe (instalowane na komputerze klienta).

RODO

Wyrażam zgodę, aby 3e sp. jawna zbierała, katalogowała, analizowała i podejmowała automatyczne decyzje o adresach internetowych połaczonych z urządzeniem, którego używam a także informacji o samym urządzeniu, w tym jego typie, wersji zainstalowanego oprogramowania w celu obserwacji moich aktywności w internecie (stworzenia profilu użytkownika). Automatyczne podejmowanie decyzji nie dotyczy danych wrażliwych. Zgoda pozostaje w mocy tak długo, jak długo istotne pozostają dane, dla których została wyrażona, lub do czasu, gdy któraś ze Stron zgodę wycofa. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych.