en

Coraz więcej systemów informatycznych dostępnych jest z poziomu przeglądarki jako aplikacje WWW. Wynikające z tego korzyści są oczywiste: łatwiejsza, centralna administracja, brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania u końcowego użytkownika, większa dostępność.
O ile takie aplikacje od dawna miały zadowalające możliwości, to często w niektórych obszarach ustępowały klasycznym aplikacjom „okienkowym” (szczególnie w narzędziach, w których użytkownik musiał wprowadzać duże ilości danych w postaci tabelarycznej jak np. rejestrowanie kosztów prowadzenia firmy).

Od kilku lat można zauważyć trend związany z rozwojem narzędzi umożliwiających tworzenie aplikacji internetowych posiadających bardzo zaawansowane interfejsy użytkownika, nie ustępującym funkcjonalnością klasycznym aplikacjom okienkowym. Aplikacje te określa się mianem Rich Internet Aplikactions (RIA).

Poza zaletami klasycznych aplikacji WWW oferują one dodatkowe korzyści takie jak:

 • Szybko reagujące i bardziej rozbudowane interfejsy użytkownika, znacznie zwiększające komfort i wydajność pracy użytkownika
 • Brak konieczności przeładowywania całej strony, aplikacja pobiera z serwera tylko te dane, których potrzebuje
 • Możliwość funkcjonowania aplikacji w trybie offline (przynajmniej w ograniczonej funkcjonalności do czasu przywrócenia trybu online)
 • Mniejsze obciążenie łącza ze względu na przesyłanie wyłącznie danych do aplikacji
 • Mniejsze obciążenie serwera i co za tym idzie możliwość równoczesnej pracy większej ilości osób (skalowalność)
 • Klarowna trójwarstwowa architektura rozwiązania oddzielająca warstwę prezentacji (w przeglądarce klienta) od warstwy usług na serwerze
  • wpiera ponowne wykorzystanie usług po stronie serwera w przyszłości
  • może obniżyć koszty dalszego rozwoju aplikacji
  • zapewnia większe bezpieczeństwo niż rozwiązania okienkowe client-serwer
  • ewentualne zmiany w warstwie prezentacji nie wpływają na część warstwy usług

Wśród technologii wspierających budowę takich rozwiązań należy wymienić:

 • Adobe Flex
 • Microsoft Silverlight
 • JavaFx
 • Google Web Toolkit  (GWT)
 • AJAX (wykorzystanie Javascript/HTML często wspierane bibliotekami takimi jak JQuery, Ext JS, Dojo itp.)

W ostatnim roku szczególnie szybko rozwija się kierunek budowania aplikacji RIA w oparciu o Javascript (AJAX) oraz GWT, w związku z tym, że aplikacje takie po stronie klienta wymagają wyłącznie przeglądarki (bez dodatkowych pluginów).

Jako wzorcowy przykład aplikacji RIA, można podać znanego klienta poczty GMail opracowanego przez firmę Google w technologii GWT.
Inny przykład aplikacji RIA:

Rysunek 1. Przykładowa aplikacja RIA wykonana w technologii SmartGWT

Powyższe korzyści są coraz częściej dostrzegane i coraz więcej firm w swoich strategiach IT zakłada budowę systemów informatycznych opartych o aplikacje WWW jako RIA.

W 3e tworzymy aplikacje RIA od dawna. Wśród zrealizowanych projektów można wymienić system zarządzania transportem liniowym w firmie DHL czy system obsługi zleceń NobleConcierge wykorzystywany w CallCenter. W 3e do budowy RIA najczęściej wykorzystujemy technologię GWT + SmartGWT.

Autor: Łukasz Kolczyński, 3e Software House

RODO

Wyrażam zgodę, aby 3e sp. jawna zbierała, katalogowała, analizowała i podejmowała automatyczne decyzje o adresach internetowych połaczonych z urządzeniem, którego używam a także informacji o samym urządzeniu, w tym jego typie, wersji zainstalowanego oprogramowania w celu obserwacji moich aktywności w internecie (stworzenia profilu użytkownika). Automatyczne podejmowanie decyzji nie dotyczy danych wrażliwych. Zgoda pozostaje w mocy tak długo, jak długo istotne pozostają dane, dla których została wyrażona, lub do czasu, gdy któraś ze Stron zgodę wycofa. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych.