en

Prezentujemy najważniejsze wymagania GIODO wobec systemów IT przetwarzających dane osobowe i mających połączenie z Internetem. Wobec takich systemów wymagany jest najwyższy, trzeci poziom bezpieczeństwa. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Pobierz prezentację w formacie PDF

 

Więcej: 3e Application Framework a przepisy GIODO, Zaawansowana rozwiązania hostingowe

RODO

Wyrażam zgodę, aby 3e sp. jawna zbierała, katalogowała, analizowała i podejmowała automatyczne decyzje o adresach internetowych połaczonych z urządzeniem, którego używam a także informacji o samym urządzeniu, w tym jego typie, wersji zainstalowanego oprogramowania w celu obserwacji moich aktywności w internecie (stworzenia profilu użytkownika). Automatyczne podejmowanie decyzji nie dotyczy danych wrażliwych. Zgoda pozostaje w mocy tak długo, jak długo istotne pozostają dane, dla których została wyrażona, lub do czasu, gdy któraś ze Stron zgodę wycofa. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych.