MAI Kalkulator Online

2011-01-03 MAI

Dla firmy MAI Service zaimplementowaliśmy aplikację internetową „Kalkulator Online”  pozwalającą na przygotowywanie ofert ubezpieczeniowych oraz kalkulacje kosztów ubezpieczenia. Aplikacja jest zintegrowana z systemem MAI Ubezpieczenia. Jej użytkownikami sa agenci ubezpieczeniowi pracujący w całej Polsce. Nowe rozwiązanie zastąpiło aplikację offline’ową i umożliwiło szybsze aktualizowanie reguł wyliczania składek oraz pełną integracje z centralnym systemem.


Najważniejsze funkcje aplikacji to:

  • obliczanie cen ubezpieczenia wraz z możliwymi opcjami dla wielu towarzystw jednocześnie
  • możliwość porównywania ofert ubezpieczeniowych dla różnych towarzystw
  • obsługa ubezpieczeń komunikacyjnych oraz majątkowych
  • generowanie ofert ubezpieczenia w formie dokumentów PDF
  • generowanie wniosków o zawarcie ubezpieczenia w formie dokumentów PDF
  • możliwość publikacji dokumentów w formie PDF
  • pełna integracja z centralnym systemem ubezpieczeniowym
  • wielojęzyczność

 

MAI Service to multiagencja ubezpieczeniowa która wraz z MAI Insurance Brokers Poland wchodzą w skład międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej MAI Insurance Group.